The Float Foundation, ANBI geregistreerd, elke euro naar het goede doel...

ons-doelNa discussie met andere hulpverlenende instanties en direct betrokken personen te hebben gevoerd was al snel duidelijk dat keuzes gemaakt moeten worden om de zaken overzichtelijk en behapbaar te houden. Hierbij hebben we gezocht naar een manier om met in acht neming van de bovengenoemde uitgangspunten te komen tot structurele hulpverlening. Al snel was duidelijk dat hierbij het principe "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" nadrukkelijk van toepassing is. We hebben gekozen voor projecten op het gebied van welzijn, scholing en gezondheidszorg voor kinderen op plaatsen waar hieraan dringend behoefte is.

Hiernaast moesten keuzes gemaakt worden voor het gebied waar we actief willen zijn omdat we anders te maken zouden krijgen met het feit dat elke regio op de wereld zijn eigen manier van het opzetten van zorg heeft. Het opzetten van projecten in een vastgestelde regio welke een redelijk identieke wijze van benadering hebben verhoogd de kans van slagen aanmerkelijk. Bij het maken van deze keuzes zijn we uitgekomen op de regio Mongolië, Cambodja, Vietnam en Laos. Hier is met relatief geringe middelen veel te bereiken op het gebied van welzijn voor kinderen. Verder heeft de stichting daar ter plaatse een eigen betrouwbare Nederlandse agent welke in samenwerking met lokale betrouwbare contacten de projecten kan bewaken.

We willen de mogelijkheid open houden om ook te kijken naar projecten in Nederland waar hulp voor jongeren geboden kan worden