The Float Foundation, ANBI geregistreerd, elke euro naar het goede doel...

Het bestuur bestaat uit drie personen. De bestuurders krijgen op geen enkele wijze vergoeding voor hun werkzaamheden en onkosten.
Het bestuur wordt gevormd door de heren Henk van Zijtveld (voorzitter), Brian Holmes (secretaris) en Gradus van den Berg (penningmeester).

Henk is al vele jaren als zelfstandig ondernemer actief in bedrijfsadvisering waarbij het opzetten van organisaties en het financieel beheer hiervan een wezenlijk onderdeel is. Voorts werkt hij voor een aantal organisaties en bedrijven middels structurele begeleiding aan het opstellen, uitvoeren en bewaken van beleidsdoelstellingen. Hiernaast is hij actief op het gebied van fusie en bedrijfsovername.


Brian is als eigen ondernemer vele jaren actief in de wereld van de fondsenwerving. Hij heeft veel contacten met fondsenwervers en heeft kennis van alle gebruikelijke procedures met betrekking tot zowel het beheer als de marketing van fondsen.

Gradus is jaren in de accountancy werkzaam geweest en werkt momenteel als zelfstandig adviseur, waarbij hij ondernemers adviseert op organisatorisch en financieel gebied. Ook begeleidt hij bij overnames en fusies. Gradus is bijna 30 jaar actief voor not for profit organisaties/goede doelen.

De hoofdtaken zijn als volgt verdeeld:

Henk van Zijtveld: financiele administratie; fondsenbeheer

Brian Holmes: secretariaat; database beheer

Gradus van den Berg: penningmeester

Allen: fondsenwerving