The Float Foundation, ANBI geregistreerd, elke euro naar het goede doel...

ELKE EURO NAAR HET GOEDE DOEL

Aan de donateurs wordt periodiek verslag uitgebracht omtrent de stand van zaken. Het betreft hier zowel de status van de fondsenwerving alsmede de status van de projecten. Hiernaast zullen we trachten op de projectlocaties digitale middelen operationeel te krijgen om zo via een website de projecten te kunnen volgen.
Veder hebben we KPMG accountants bereid gevonden om jaarlijks boekencontrole uit te voeren zodat ook een externe rapportage plaatsvindt van de gang van zaken.

Slot
Als u kinderen een houvast wil geven doe dan mee met

THE FLOAT FOUNDATION